Preserve Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  why?

INTERACTIVE MAP


Antejevo zavetišče na Travniku, 1548 m Bistra Ludranski vrh Dom na Smrekovcu Veliki Travnik Komen Krnes Smrekovec Naravni rezervat Povečaj kvadrant Javorje Šentvid pri Zavodnjah Bele Vode Andrejev dom na Slemenu, 1096 m Sleme Povečaj kvadrant
Ljubenske rastke Mozirska koča na Golteh, 1356 m Povečaj kvadrant Izvir Ljubije Sveti Križ Povečaj kvadrant
The Legend:
The spring of Ljubija Road appropriate for mountain biking
Peak Stream
Mountain hut Mountain path
Village Mill road
Natura 2000 site
(Source: ZRSVN)
Natural Reserve
(Source: ZRSVN)
 
Map is sensitive!

Take a walk with the mouse and click on the chosen area...

Click on the lens and the quadrant will get bigger.