Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Kraji


Bele Vode
Bele Vode so razloženo hribovsko naselje s samotnimi kmetijami na zahodnem obrobju Šaleške doline in so sestavljene iz več zaselkov. Hribovit svet je razrezan s potoki Ljubija, Hudi potok, Bela voda in Štajerska Kramarica, ki so ustvarili številne grape in soteske.Več
 
Bistra
Dolina Bistre je ujeta med vrhovi Bela peč (1423 m) in Veliki Travnik (1637 m) na jugu ter Oražev hrib (1300 m) in Kneževa špica (1222 m) na severu. Več
 
Javorje
Javorje je s 171 prebivalci naselje samotnih in velikih kmetij, razsejanih pod slemenom, ki se razteza od Črne proti Plešivcu (Uršlji gori, 1699 m) in Šentvidu na Slemenu.Več
 
Ljubenske Rastke
Vas je dobila ime po izlivu potokov (Rastoke), starejši ljudje pa so trdili, da je tako ime zaradi bujne rasti, zlasti smrek (Rastke). Več
 
Ludranski vrh
Naselje samotnih kmetij leži na vznožju Smrekovca, največ kmetij je na prisojnih pobočjih med Ludranskim vrhom (1219 m) in Kramarico (1124 m), izpod katere teče potok Koroška Kramarica. Več
 
Šentvid pri Zavodnjah
Hribovsko naselje Šentvid pri Zavodnjah z redkimi samotnimi kmetijami na razvodju med rekami Savinjo in Pako na jugu ter Mežo in Mislinjo na severu se je nekdaj ravno zaradi tega razvodja imenovalo tudi Rastok.Več