Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Živali

Divji petelin Metulji Mravlje Redke ptice

Divji petelin
V Sloveniji živi divji petelin v starejših mešanih in presvetljenih iglastih gozdovih s pritalnim rastlinstvom na nadmorski višini od 1000 do 1600 m. Smrekovško pogorje po mnenju nekaterih raziskovalcev predstavlja ...Več
 
Metulji
Preko 600 vrst metuljev dopolnjuje izjemno naravno pestrost Smrekovškega pogorja. Le kdo jih še ni občudoval, ko se v sončnih dnevih spreletavajo po cvetočih tratah. Med običajnimi vrstami dnevnih metuljev bomo ...Več
 
Mravlje
Velike rdeče gozdne mravlje iz rodu Formica so pomemben člen v gozdni biocenozi in v preventivnem biološkem varstvu gozdov. V gozdu so lahko stalno prisotne, saj imajo dolgo življenjsko dobo (samice 15 do 25 let, delavke 3 do 5 let), zaradi ...Več
 
Redke ptice
Ker je poraščenost Smrekovškega pogorja ponekod še relativno gosta, so se na tem prostoru ohranile nekatere že sicer redke vrste ptic, ki tukaj gnezdijo.Več