Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno


02.12.2018 Srečno 2019
 
 
05.10.2018 Problemska konferenca Smrekovec 12.oktober 2018
 
 
22.12.2017 Srečno 2018
Več
 
27.12.2016 Srečno 2017
Več
 
23.05.2016 Dan slovemskih planinskih doživetij
Tudi Naravovarstvena zveza Smrekovec sodeluje pri srečanju Slovenskih planinskih doživetij, ki bo 18,junuja 2016 na Mozirski koči na Golteh.Več
 
26.12.2015 Srečno 2016
 
 
27.04.2015 Čistilna akcija na Smrekovcu (9.5.)
Čistilna akcija bo opravljena po planinskih poteh, ki vodijo k Domu na Smrekovcu iz Črne na Koroškem, Ljubnega ob Savinji in Šoštanja.(opravijo: člani mladinskega odseka, vodniki, markacisti, VGN). Vsako društvo poskrbi za svoje udeležence: vrečke, zaščitne rokavice ter prevoz udeležencev, oz. vodje skupin sami.
Več
 
20.03.2015 Vabilo na osrednjo prireditev ob 10. obletnici NZ Smrekovec
Vljudno vabljeni na osrednjo prireditev ob 10. obletnici NZ Smrekovec, v petek, 27. marca 2015, ob 18. uri v Kulturnem domu v Šoštanju.Več
 
03.01.2015 Voščilo!
Več
 
21.12.2014 Statut Naravovarstvene zveze Smrekovec
Novi Statut Naravovarstvene zveze Smrekovec je bil sprejet 25. 9. 2014, UE Velenje pa ga je potrdila, dne 14. 11. 2014 pod štev. 215-170/2014, AJPES pa 20.11.2014 pod štev. 317-113-03-0691/2014.Več
Word datoteka 2014-nz_smrekovec_statut.doc
 
08.11.2014 Delovanje Naravovarstvene zveze Smrekovec v letu 2014
Podrobno poročilo o delu NZ Smrekovec v letu 2014.Več
 
10.10.2014 NZ Smrekovec v letu 2014:
31. maja 2014 smo imeli Skupščino NZ Smrekovec v Domu na Smrekovcu. Ob zaključku smo zasadili spominsko drevo CEMPRIN,
V SPOMIN NA POKOJNO PREDSEDNICO IRENO BRLOŽNIK.
26. junija 2014 smo imeli 1. sejo UO NZ Smrekovec, 25. septembra 2014 2. sejo UO NZ Smrekovec in Izredno Skupščino na
kateri smo sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta NZ Smrekovec ter Plan dela za leto 2015.
Sedaj sledijo priprave za proslavljanje 10. obletnice NZ Smrekovec, z izdajo Zbornika v letu 2015.
 
 
18.05.2014 Delovanje Naravovarstvene zveze Smrekovec v letu 2013
Naravovarstveno zvezo Smrekovec so v letu 2013 sestavljala Planinska društva Šoštanj, Črna na Koroškem, Ljubno ob Savinji in Velenje, Savinjsko gozdarsko društvo in Gobarsko društvo Marauh Velenje. Pod geslom »Ohranimo Smrekovec« skupaj prizadevamo za ohranitev pogorja, ki je zavarovano kot »Naravni rezervat« in je hkrati uvrščeno v območje »Natura 2000«. Več
 
18.03.2014 Slovo
Sporočamo žalostno vest, da nas je po boju s hudo boleznijo zapustila predsednica NZ Smrekovec, gospa Irena Brložnik. Več
 
23.12.2012 Vse dobro v letu 2013!
Naj bo novo leto
leto izpolnjenih želja,
polno lepih doživetij,
prijaznih besed, prijateljstva,
ljubezni, sreče in zdravja!

VSE DOBRO V LETU 2013 VAM ŽELI NZ SMREKOVEC!
Več
 
08.12.2012 Smrekovec je del Geoparka Karavanke
Naša geološka dediščina privabila evropske strokovnjake - Smrekovško pogorje vkljulčeno v Geopark KaravankeVeč
 
06.11.2011 Predstavitev zloženke »Gozd-moj dom«
Naravovarstvena zveza Smrekovec je v mednarodnem letu gozdov 2011 izdala lično zloženko »Gozd moj dom«, s katero želi obiskovalce Smrekovškega pogorja na kulturen način opozoriti na škodljive vplive čezmernega nabiranja gozdnih sadežev na prosto živeče rastline in živali. Več
 
11.10.2011 Predstavitev zloženke Gozd-moj dom
Vabljeni na predstavitev zloženke Gozd - moj dom, ki bo v torek, 18. 10. 2011 ob 18. uri v Galeriji Šoštanj. Več informacij lahko najdete v pripetem vabilu. 
Word datoteka vabilo gozd-moj dom.doc
 
11.10.2011 Odkritje informacijskih tabel na Travniku
Skupina tridesetih planincev in ljubiteljev narave se je v soboto, 8. oktobra, kljub več kot pol metra debeli snežni odeji podala proti Turnovki, vrhu Travnika nad Ljubnim ob Savinji. Tam je potekalo odkritje informacijskih tabel, ki obiskovalcem Smrekovškega pogorja na primeren način posredujejo osnovne informacije o naravnih vrednotah Komna in Travnika.

Več
 
28.09.2011 Vabilo na odkritje informacijskih tabel na Travniku
Naravovarstvena zveza Smrekovec bo 8. oktobra 2011 skupaj z Zavodom RS za varstvo narave odkrila informacijske table na Koči na Travniku in na razglednem stolpu na Turnovki. Za kulturni program bodo poskrbeli člani Planinskega društva Ljubno ob Savinji. Pričetek bo ob 10. uri.
Več informacij je v priloženem vabilu.
 
Word datoteka vabilo - turnovka.doc
 
15.09.2011 Pripombe na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju
V Naravovarstveni zvezi Smrekovec smo podali mnenje in pripombe na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju. Spodaj podajamo naše pripombe, posredovane na Ministrstvo za okolje in prostor RS. 
 
08.08.2011 Gozd - naš dom
Naravovarstvena zveza Smrekovec je izdala zgibanko, s katero želi opozoriti na varovanje narave ter njenih dobrin. Predvsem poleti je problem pretiranega nabiralništva največji, s tem pa tudi negativni vpliv na rastlinski in živalski svet.
Tekst za zgibanko je sestavil Peter Silovšek, ilustrirala pa jo je Ana Glinšek. Obema se najlepše zahvaljujemo.
 
 spredaj_.pdf
 
17.04.2011 MEDNARODNI OKOLJSKI DNEVI
Leto 2011 so Združeni narodi proglasili za Mednarodno leto gozdov. Tema, v okviru katere bodo potekale izobraževalno - ozaveščevalne in druge aktivnosti je Gozdovi za ljudi, aktivnosti pa koordinira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Naravovarstveni zvezi Smrekovec se bomo trudili z različnimi aktivnostmi obeležiti tudi katerega izmed mednarodnih okoljskih dnevov. 
 
28.02.2011 ANARHIJA NA PODROČJU VOŽENJ V NARAVNEM OKOLJU SE NADALJUJ
V juliju preteklega leta smo pisali o problematiki voženj v naravnem okolju in s tem povezani vsebini napovedanih sprememb uredbe, ki sedanjim razmeram neustrezno ureja to področje. Planinci, gozdarji in lovci, ki smo včlanjeni v Naravovarstveno zvezo Smrekovec, smo bili prepričani, da so pristojne državne institucije končno doumele resnost naših opozoril o neustreznem odnosu nekaterih posameznikov in celo skupin do narave. Več
 
04.07.2010 TUDI OSNUTEK SPREMEMB UREDBE NE PRINAŠA REŠITEV PROBLEMOV VOŽENJ V NARAVNEM OKOLJU
Planinci, lovci, gozdarji in drugi ljubitelji narave, ki smo včlanjeni v Naravovarstveno zvezo Smrekovec preko zveze in posamično že vsaj šest let na problem vožnje v naravnem okolju opozarjamo pristojne državne in lokalne institucije ter izvajamo različne aktivnosti za osveščanje našega članstva in širše javnosti. Pred nekaj tedni pa smo dočakali osnutek Uredbe o spremembi uredbe o vožnje v naravnem okolju. Več
 
31.05.2010 Očistimo Smrekovec!
V soboto, 29. maja 2010, se nas je kar 27 marljivih prostovoljcev iz naše zveze namenilo očistiti Smrekovec smeti. Pri tem smo bili več kot uspešni, saj smo čistili na večih lokacijah.Več
 
31.05.2010 Novo vodstvo NZ Smrekovec
Skupščina NZ je potekala nekaj mesecev pred iztekom mandata staremu vodstvu, ker je dosedanji predsednik Bojan Rotovnik prevzel funkcijo predsednika Planinske zveze Slovenije. Nalogo predsednice NZ Smrekovec je predal Ireni Brložnik.
Več
 
18.04.2010 Uspešno izvedena čistilna akcija
Člani naše zveze smo se pridružili uspešno izvedeni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Skupaj s krajani Belih Vod in člani Planinskega društva Šoštanj smo očistili Bele Vode vse nesnage, ena naša ekipa pa je očistila tudi smer Sleme-Kramarica-Bele Vode. S skupnimi močmi smo to območje očistili približno 60 kubičnih metrov smeti. Upamo, da bomo tudi drugo leto tako dobro sodelovali in skupno skrbeli za čistejšo naravo.Več
 
30.01.2010 Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
17. aprila 2010 bo v Sloveniji organizirana največja prostovoljna okoljska akcija v zgodovini Slovenije. Prostovoljci bodo do pomladi po vsej Sloveniji iskali divja odlagališča in jih locirali na zemljevidu, spomladi pa bodo s čistilno akcijo ta divja odlagališča tudi očistili komunalnih odpadkov. Akcije se bo udeležila tudi naša zveza, ki bo sanirala divja odlagališča na področju Smrekovškega pogorja.
Več informacij o akciji dobite na internetni povezavi: http://www.ocistimo.si/.
 
 
25.10.2009 Novo vodstvo NZ Smrekovec
Na 4. redni in volilni skupščini Naravovarstvene zveze Smrekovec je bilo izvoljeno novo vodstvo zveze.Več
 
31.08.2009 Protest planincev ob brezbrižnem uničevanju narave
Naravovarstveniki pogosto opozarjajo na nedopustne vožnje z motornimi kolesi v naravi, ki v gozdovih in na pohodniških poteh puščajo nepopravljive posledice. Da bi izpostavili pomen varovanja narave in opozorili na uničevalne vožnje z motornimi vozili, so ...Več
 
16.02.2009 Nove spletne strani
Pred kratkim so pričele delovati nove spletne strani za področje prometa v naravi.Več
 
01.02.2009 V naravi vse več motornih sani
Pritožbe o prekrških z motornimi sanmi tudi z Raduhe in Menine...Več
 
13.01.2009 Poročilo Policijske uprave Celje
Na naših spletnih straneh nenehno objavljamo gradiva o nevarnostih početja voznikov motornih sani. Minulo nedeljo se je zgodila nesreča v neposredni bližini Smrekovškega pogorja. Objavljamo poročilo PU Celje, v katerem je novica o tem objavljena.Več
 
09.01.2009 Dopis policiji Mozirje
Objavljamo dopis člana PD Ljubno, ki ga je naslovil na policijsko postajo Mozirje.Več
 
03.10.2008 Pohod na Smrekovec – najvišji vrh občine Šoštanj
V nedeljo 28. septembra je potekal tradicionalni pohod na Smrekovec.Več
 
21.09.2008 NEDELJSKA REPORTAŽA o Smrekovcu
V septembru se je o Smrekovškem pogorju slišalo tudi na Radiu Slovenija… 
 
23.06.2008 Izšel je novi vodniček
Na prireditvi "Zavzemi se za Smrekovec" 17.06.2008 je v Črni na Koroškem uradno izšel planinski vodniček za Smrekovško pogorje.Več
 
10.06.2008 VABILO na prireditev
V torek 17.06. vas vabimo na prireditev v Črno na Koroškem. Izide novi vodniček za poti po Smrekovškem pogorju...Več
 
11.05.2008 Uredba o prepovedi voženj v naravnem okolju
Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje spremembe Uredbe o prepovedi voženj v naravnem okolju...Več
 
30.04.2008 Motivacijski dan na Smrekovcu
NZ Smrekovec skupaj s šolami nadaljuje projekt »Zavzemi se za Smrekovec«.Več
 
21.03.2008 VEČER: Številne akcije za ohranitev narave Smrekovca
V Večeru je novinarka Urška Šprogar objavila obsežen članek o Smrekovcu in prizadevanjih za njegovo ohranitev.Več
 
21.02.2008 NZ Smrekovec praznuje 3. rojstni dan
Na današnji dan smo leta 2005 sprejeli sklep o ustanovitvi nove naravovarstvene organizacije.Več
 
04.02.2008 Medijska odmevnost: Ukrepaj zdaj!
Naredili smo analizo medijske odmevnosti tiskovne konference, ki je bila namenjena predstavitvi akcije Ukrepaj zdaj!.Več
 
31.01.2008 Letak poslan v gospodinjstva
Včeraj smo na gospodinjstva treh občin odposlali letake »Ukrepaj zdaj!«Več
 
17.01.2008 Vabilo: predstavitev UKREPAJ ZDAJ!
V četrtek 24.01.2008 organiziramo javno predstavitev nove akcije NZ Smrekovec, vabljeni!Več
 
05.12.2007 VABILO na javni posvet o Menini
PD Gornji Grad si prizadeva za reševanje problemov naravnega okolja Menine. Člani društva vabijo na javni posvet.Več
 
25.11.2007 Srečanje v gozdu se je končalo s strelom!
V Delu je bil objavljen članek o incidentu z vozniki motorjev v gozdovih v okolici Braslovč. 
 
12.11.2007 Izbirni predmet kemija v okolju na Smrekovcu
V septembru sta bili dvakrat na Smrekovcu šolski skupini osnovne šole Anton Aškerc. Izbirni predmet iz kemije v okolju so izvedli kar na terenu, v okviru tridnevnega bivanja na koči pod Smrekovcem.Več
 
17.10.2007 Motoriste bi s planine preusmerili na deponijo
Prešnji teden je časnik Delo poročal o aktualnih dogovorih v zvezi z reševanjem problema neurejenih voženj voznikov motorjev po Smrekovcu.Več
 
30.09.2007 OTVORITEV Mornove zijalke
Konec minulega tedna so v Belih Vodah pridobili ureditev nove znamenitosti. Mornova zijalka je kraška jama v odmaknjeni dolini Hodega potoka in pomembno arheološko najdišče.Več
 
30.08.2007 VARSTVO NARAVE v gozdovih
V zadnjih letih opažamo gozdarji kar nekaj dejavnosti, ki škodujejo naravi, ene bolj druge manj. Nekatere druge škodljive dejavnosti iz preteklosti pa danes niso več tako razširjene,...Več
 
23.08.2007 DIVJI ZAHOD v osrčju zavarovanega območja
V Sobotni prilogi Dela je novinar Urban Červek objavil članek o problematiki motornih vozil v naravnem okolju.Več
 
03.07.2007 POLETNA SEZONA na Smrekovcu
Ob cestah proti Smrekovcu smo postavili table, s katerimi seznanjamo obiskovalce o posebnostih naravnega okolja...Več
 
29.05.2007 Teden gozdov v Šoštanju
Zavod za gozdove in Osnovna šola Šoštanj organizirata prireditev ob Tednu gozdov. Vabljeni na zanimiv dogodek pred šolo v petek 1. rožnika!Več
 
01.04.2007 Savinjske novice: o motornih saneh
V zadnji številki Savinjskih novic je objavljen članek o problematiki motornih sani na Smrekovškem pogorju.Več
 
18.03.2007 ZIMA 2007: Kje so meje naše kulture?
Na Smrekovškem pogorju vse več motornih sani. Planinci dokumentirali dogajanje letošnje zime. Naravni rezervat kot poligon za sankaške vožnje.Več
 
13.02.2007 Smrekovec za vse
V Listu je bil objavljen članek o drugi skupščini Naravovarstvene zveze Smrekovec...Več
 
15.01.2007 Skupščina NZ Smrekovec
V ponedeljek 22.01.2007 ste vabljeni na drugo redno skupščino Naravovarstvene zveze Smrekovec...Več
 gradivo za skupscino 22-01-2007.pdf
 
23.10.2006 Druga delovna akcija NZ Smrekovec
Naravovarstveno delo na Smrekovcu je potekalo v sodelovanju z lastniki zemljišč, gozdarji in lovci. Čistili smo zaraščeni pašnik na vršnem delu Smrekovca…Več
 
06.08.2006 LIST: Prodajte jim zgodbe
V zadnji številki Lista več o predavanju Marjete Keršič Svetel, ki ga je v Nazarjih organiziralo Savinjsko gozdarsko društvo...Več
 
11.07.2006 Na voljo so RAZGLEDNICE
Na planinskih kočah na Smrekovškem pogorju so na voljo razglednice, ki so nastale v okviru projekta »Zavzemi se za Smrekovec«…Več
 
19.06.2006 24. rožnika je Dan Menine
NZ Smrekovec se bo predstavila na Dnevu Menine, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen ohranjanja narave...Več
 
16.06.2006 Savinjske novice: Zavzemi se za Smrekovec - Zavzemi se zase
V Šoštanju so v ponedeljek 5. junija člani Naravovarstvene zveze Smrekovec in učenci treh šol z Ljubnega, iz Šoštanja, in Črne javnosti predstavili rezultate projekta...Več
 
31.05.2006 Vabilo na predavanje Marjete Keršič Svetel
Savinjsko gozdarsko društvo vas vabi na zanimivo predavanje, ki bo v četrtek 8. rožnika 2006 v Nazarjah... 
 
03.05.2006 O novem projektu...
V Listu pišemo o novem projektu, ki je potekal v malem travnu/marcuVeč
 
05.04.2006 Nova zloženka
V okviru projekta Vpliv okoljskih sprememb na gozd Smrekovškega pogorja, ki se je izvajal s finančno podporo Britanskega veleposlaništva smo izdali novo zloženko... 
 zlozenka 2006.pdf
 
27.02.2006 Program dela v letu 2006
V letošnjem letu bomo naše delovanje osredotočili na izpeljavo dveh projektov: Zavzemi se za Smrekovec in Vpliv okoljskih sprememb na gozd Smrekovškega pogorja...Več
 
22.02.2006 Prvi rojstni dan
Naravovarstvena zveza Smrekovec je 22. svečana 2006 prestopila v svoje drugo leto delovanja. Na ta dan smo pred enim letom člani takratne Projektne skupine civilne družbe...Več
 
18.10.2005 Zavzemi se za Smrekovec
V novem projektu NZ Smrekovec sodelujemo z osnovnimi šolami Šoštanj, Ljubno in Črna na Koroškem. Donatorja projekta sta Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Ministrstvo RS za šolstvo...
Več
 
12.08.2005 Prva delovna akcija NZ Smrekovec
Naravovarstveno delo na Smrekovcu je potekalo v sodelovanju s francoskimi skavti v okviru njihovega delovnega tabora v Belih Vodah. Čistili smo zaraščeni pašnik in pobirali smeti… 
 
17.04.2005 Ustanovljena NZ SMREKOVEC
Delo projektne skupine se nadaljuje z zvezo društev, ki želi pripomoči k uresničevanju ciljev varstva narave in trajnostnega razvoja ... 
 statut-nz-smrekovec.pdf
 
06.02.2005 Knjiga: Znamenja v Belih Vodah
Pred kratkim je izšla zanimiva knjiga o ljudskem izročilu Belih Vod ... 
 
02.02.2005 Vabilo na študijski krožek
Študijski krožki so neformalna oblika izobraževanja odraslih. Razvili so se na Švedskem in se zaradi svoje zanimivosti ... 
 
28.11.2004 Izdan Pravilnik za naravne vrednote
Minister za okolje, prostor in energijo potrdil predloge naravnih vrednot Slovenije. Smrekovško pogorje je naravna vrednota državnega pomena...
 
 
09.11.2004 Predavanje O OHRANJANJU IN VAROVANJU VODA
Savinjsko gozdarsko društvo in Zavod za gozdove Slovenije (OE Nazarje) vas vabita na predavanje Antona Komata ...Več
 
27.09.2004 Pohod na Smrekovec 1577m v znamenju varstva narave
V okviru programa »Dnevi rekreacije« izveden že IV. pohod na Smrekovec. Letošnji pohod potekal v znamenju prizadevanj Planinskega društva Šoštanj in civilne družbe za ohranitev naravnih vrednot Smrekovškega pogorja.Več
 
21.09.2004 Projekt Ohranimo Smrekovec - nova zloženka
V okviru programa ˝Dnevi rekreacije˝, ki ga organizira Športna zveza Šoštanj, bo Planinsko društvo Šoštanj skupaj z občino Šoštanj izvedlo že IV. pohod na najvišji vrh občine Šoštanj – na Smrekovec, 1577 m.Več
 zlozenka_slo.pdf
 
21.06.2004 Javni poziv k ukrepanju za zaščito Smrekovca
Inciativni odbor za ohranitev Smrekovca poziva zainteresirano javnost k sodelovanju pri opozarjanju države na koflikt interesov na Smrekovcu, ki ... 
 
30.05.2004 Javni poziv državnim organom k ukrepanju za zaščito Smrekovca
Projektna skupina za ohranitev Smrekovca, ki jo sestavljajo predstavniki civilne družbe, je na dve ministrstvi in vlado naslovila javni poziv k ukrepanju!  
 
26.02.2004 Množica obiskovalcev na Smrekovcu ogroža naravo
Pred slabim mesecem je bila v Šoštanju, v mali dvorani Kulturnega doma okrogla miza na temo Kako ohraniti Smrekovec. Organizator, Planinsko društvo Šoštanj, je k sodelovanju pritegnil predstavnike iz Lovske družine Smrekovec, Zavoda ... 
 
30.01.2004 Okrogla miza: Kako ohraniti Smrekovec?
Povečan motoriziran obisk Smrekovca ogroža naravo – Ali je možna zakonska zaščita življenjskega prostora redkih živalskih in rastlinskih vrst? – Zavarovana območja so lahko razvojna možnost za domačine ... 
 
29.01.2004 Negodujejo nad vozniki motorjev in motornih sani
Slovensko sredogorje, tako kot sredogorja drugod po svetu, dobiva iz leta v leto več obiskovalcev, poleg planincev in pohodnikov tudi druge. Domačini, pohodniki in planinci negodujejo še posebej nad početjem motoristov poleti in voznikov ... 
 
22.01.2004 Okrogla miza Ohranimo Smrekovec
Planinsko društvo Šoštanj bo v četrtek, 29. januarja, ob 18. uri v mali dvorani Kulturnega doma Šoštanj, na Trgu Jožeta Lampreta 2, pripravilo okroglo mizo z naslovom Ohranimo Smrekovec. To bo že druga prireditev s spiska petnajstih, s katerimi bodo ...