Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Splošno o projektu > Predstavitev


Projekt OHRANIMO SMREKOVEC

Smrekovško pogorje je priljubljeno cilj planincev, spoštovan pri domačih in zanimiv za obiskovalce od blizu in daleč. Mir in narava, ki ju iščemo, pa sta skladno s časom, v katerem živimo pod vse večjim pritiskom. Število obiskovalcev se namreč veča, s tem pa se širi tudi njihova struktura.

V zadnjih letih se je močno povečal motoriziran obisk Smrekovca, ki se razrašča že na gozdne vlake in planinske poti. Vse večja množičnost, celo organizirane vožnje s kros motorji poleti in motornimi sanmi pozimi, se povečujejo čez vse razumne meje in moteče vplivajo ne le na ogrožene živalske vrste, ampak tudi na obiskovalce: pešce, lastnike, lovce, gozdarje, oskrbnike koč. Temu se pridružuje pretirano nabiralništvo borovnic in brusnic, ki se nabirajo v neomejenih količinah in, v zadnjem času že tudi v komercialne namene. Ker tovrstne aktivnosti obremenjujejo okolje, je potrebno pričeti z ukrepi za izboljšanje stanja.

Okrogla miza Kako ohraniti Smrekovec je bila začetek poti. Planinsko društvo Šoštanj je povabilo k razpravi domačine, lastnike zemljišče ter predstavnike različnih institucij. Na okrogli mizi je sodelovalo 44 udeležencev.

»Projektna skupina civilne družbe za ohranitev Smrekovca« je bila osnovana na pobudo udeležencev okrogle mize. Skupina je imela neformalni značaj, ter je delovala pod okriljem Planinskega društva Šoštanj. V skupini so delovaliMartina Pečnik in Matej Kortnik kot predstavnika PD Šoštanj, Tone Časl kot predstavnik Lovske družine Smrekovec, Gregor Petkovnik kot predstavnik Krajevne skupnosti Bele Vode, gozdarja Damjan Jevšnik in Milan Pogorelčnik kot predstavnika Savinjskega gozdarskega društva ter posamezni lastniki zemljišč. Naše skupne pobude in namere so strnili v projekt »Ohranimo Smrekovec«, ki je program izobraževanja in osveščanja o naravnih vrednotah Smrekovškega pogorja. Projekt je sestavljen iz zloženke, pričujočih spletnih strani in dokumentarnega filma, ki ostaja želja za prihodnost.

ČEMU?

  • DA ohranimo čudovito naravo, ki naj ostane razvojna možnost domačinov.
  • DA podpremo trajnostni razvoj – sonaravni turizem, dopolnilne dejavnosti ipd.
  • DA postane Smrekovec del kulturne identitete vseh okoliških prebivalcev.
  • DA najdejo obiskovalci tod prijeten počitek in neokrnjeno naravo.
  • DA spodbudimo zavedanje o vrednosti Smrekovca in s tem ohranimo tisto, kar so marsikje že izgubili.

 
Zoom
Kros motorji na planinskih poteh

Zoom

Zoom
Kažipot v Belih Vodah

Zoom
Sledovi motornih sani

Zoom
Obveščevalna tabla na Bukovem stanu