Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 28.11.2004 Izdan Pravilnik za naravne vrednote

Minister za okolje, prostor in energijo potrdil predloge naravnih vrednot Slovenije. Smrekovško pogorje je naravna vrednota državnega pomena...

IZDAN PRAVILNIK ZA NARAVNE VREDNOTE

V Uradnem listu RS 111/2004 z dne 14.10.2004 je izšel Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Pravilnik določa dele narave, ki so zaradi svojih lastnosti spoznani za naravne vrednote, jih razvrsti na naravne vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega pomena ter ureja podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in druga obvezna pravila ravnanja za njihovo varstvo.
Med naravne vrednote je uvrščeno tudi Smrekovško pogorje, ki je priznano kot naravna vrednota državnega pomena (glej str. 163, priloga št. 1).