Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 17.04.2005 Ustanovljena NZ SMREKOVEC

Delo projektne skupine se nadaljuje z zvezo društev, ki želi pripomoči k uresničevanju ciljev varstva narave in trajnostnega razvoja ...

NARAVOVARSTVENA ZVEZA SMREKOVEC

Pozitivni učinki projekta "Ohranimo Smrekovec" so privedli do ustanovitve zveze društev, ki želi povezati društva in občine v skupne programe varstva narave in trajnostnega razvoja na širšem območju Smrekovškega pogorja.

Več o tem na:

http://www.smrekovec.net/vsebina.php?pid=44&tab=turizem&lang=si

 statut-nz-smrekovec.pdf