Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 18.10.2005 Zavzemi se za Smrekovec

V novem projektu NZ Smrekovec sodelujemo z osnovnimi šolami Šoštanj, Ljubno in Črna na Koroškem. Donatorja projekta sta Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Ministrstvo RS za šolstvo...

ZAVZEMI SE ZA SMREKOVEC / STAND UP FOR SMREKOVEC

Projekt »Zavzemi se za Smrekovec« je program okoljskega izobraževanja namenjen učencem lokalnih osnovnih šol. Cilj projekta je vzgoja za odgovorno ravnanje z domačo naravno dediščino. Vsaka šola sodeluje s skupino 10-15 učencev, delo je organizirano v okviru krožka ali izbirnega predmeta. Učenci preučujejo dejavnike, ki vplivajo na spreminjanje narave in iščejo vzroke njene ogroženosti. S pridobljenim znanjem bodo izdelali možne scenarije prihodnosti narave na Smrekovškem pogorju. Poleg učnega dela potekajo tudi druge aktivnosti: motivacijski dan na Smrekovcu, izdelava razglednic, snemanje dokumentarnega filma, priprava mobilne razstave,... Projekt bomo zaključili s svečano prireditvijo na Dan Zemlje, 22. aprila 2006.

V projektu sodelujejo učenci in mentorji osnovnih šol Šoštanj, Ljubno in Črna na Koroškem, Zavod za gozdove OE Nazarje in naši zunanji strokovni sodelavci.


 
Zoom

Zoom

Zoom