Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 27.02.2006 Program dela v letu 2006

V letošnjem letu bomo naše delovanje osredotočili na izpeljavo dveh projektov: Zavzemi se za Smrekovec in Vpliv okoljskih sprememb na gozd Smrekovškega pogorja...

PROGRAM DELA V LETU 2006


V letošnjem letu bomo naše delovanje osredotočili na izpeljavo dveh projektov. Projekt Zavzemi se za Smrekovec poteka od septembra 2005 skupaj s skupinami iz osnovnih šol Šoštanj, Črna na Koroškem in Ljubno. Dosedaj je bil izveden motivacijski dan na Smrekovcu, vseskozi poteka projektno učno delo na šolah. Učenci pripravljajo mobilno razstavo, scenarije prihodnosti Smrekovškega pogorja za spletno igro, vsaka šola bo prispevala motiv za razglednico, ki jih želimo razposlati z naravi prijaznimi pozdravi. Projekt poteka ob finančni podpori Nizozemskega veleposlaništva in Ministrstva RS za šolstvo.

Projekt Vpliv okoljskih sprememb na gozd Smrekovškega pogorja se izvaja v sodelovanju z Britanskim veleposlaništvom, partnerja v projektu sta Gozdarski inštitut Slovenije in ERICo Velenje. Obe raziskovalni ustanovi pripravljata poročilo o stanju gozda na osnovi dosedaj zbranih podatkov. Poročili bosta predstavljeni na delovne srečanju, ki ga bomo organizirali za predstavnike lokalnih skupnosti in gospodarstva v mesecu marcu. Projekt bomo zaključili z izdajo zloženke, ki bo poslana na gospodinjstva občin Šoštanj, Črna, Ljubno in Mozirje.

Vljudno vabljeni na naše dogodke:Panerai Pendulum Clocks Replica

5. rožnik/junij 2006
prireditev ob Svetovnem dnevu okolja v Kulturnem domu Šoštanj. Na prireditvi bo premiera filma in predstavitev projekta Zavzemi se za Smrekovec. Sodelujejo: Osnovne šole Šoštanj, Črna in Ljubno z zanimivim programom. Po prireditvi bo mobilna razstava na ogled v vseh treh šolah po eno-tedenskem zaporedju.

21. kimavec/september 2006
Skupščina NZ Smrekovec v stavbi bivše šole v Belih Vodah. Vabljeni člani NZ Smrekovec in vsa zainteresirana društva ali posamezniki, ki bi se radi pristopili k sodelovanju, imate svoje predloge, pobude, pripombe… dobrodošli!

4. vinotok/oktober 2006
delovna akcija na Smrekovcu bo organizirana v sodelovanju z lastniki zemljišč. Čistili bomo zaraščene pašnike s ciljem razširiti gozdni rob ter s tem pripomoči k »mozaičnem zadrževanju zaraščanja pašnika« kar je zelo pomembno za ohranjanje življenjskega prostora petelina ruševca.


 
Zoom