Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 05.04.2006 Nova zloženka

V okviru projekta Vpliv okoljskih sprememb na gozd Smrekovškega pogorja, ki se je izvajal s finančno podporo Britanskega veleposlaništva smo izdali novo zloženko...

ZLOŽENKA "VPLIVI NA GOZD OKROG SMREKOVCA"

Nova zloženka nam na zanimiv način ponazarja vplive na gozd Smrekovškega pogorja skozi pretekli, današnji in prihodnji čas. Sporočilnost fotografije in jedrnatost spremne besede nas spodbudita k razmišljanju o mnogoterosti vplivov, s katerimi človek nenehno vpliva na gozd, gozdne živali in rastline. Zloženka je tiskana na okolju prijaznem papirju, s čimer prispevamo k zmanjševanju onesnaženosti okolja. 4.700 izvodov smo v torek 4. malega travna/aprila 2006 razposlali na vsa gospodinjstva občin Šoštanj, Črna, Ljubno in v del občine Mozirje. Zloženko je moč dobiti na naslovu NZ Smrekovec oz. po dogovoru s sekretarko Martino Pečnik.

 zlozenka 2006.pdf