Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Splošno o projektu > Sodelavci


SODELAVCI PRIPRAVE SPLETNIH STRANI

Odgovorna urednica: Martina Pečnik

Avtorji besedil: Damjan Jevšnik, Damijan Kljajič, Hojka Kraigher, Irena Retko, Martina Pečnik, Matej Demšar, Matjaž Jež, Milan Cerar, Pavle Lesjak,  Polona Kralj, arhiv.

Avtorji fotografij: Bojan Rotovnik, Damijan Kljajič, Irena Retko, Martin Vernik, Matej Novak, Matjaž Jež, Milan Cerar, Polona Kralj, Samo Jenčič, Tone Breznik, Tomo Jeseničnik.

Avtor interaktivne karte: Blaž Barborič in Branko Ivanek.

Kartografska podlaga: Zavod za varstvo narave - OE Celje, Geodetski zavod Slovenije.

Avtor spletne igre: World Wide Fund for Nature, WWF – Švica.

Lektoriranje: Jožica Andrejc.

Izdelava spletnih strani: Ibiko d. o. o. in Informacijski inženiring Bojan Rotovnik s.p..