Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 03.05.2006 O novem projektu...

V Listu pišemo o novem projektu, ki je potekal v malem travnu/marcu

NOV PROJEKT NARAVOVARSTVENE ZVEZE SMREKOVEC

NZ Smrekovec je v mesecu sušcu/marcu izvedla projekt z naslovom Vpliv okoljskih sprememb na gozd Smrekovškega pogorja, ki je nastal s finančno podporo Britanskega veleposlaništva. Cilj projekta je bil preučiti pomembnost dejavnikov okolja, ki povzročajo spremembe in vplivajo na gozdni prostor. V projektu sta sodelovala inštitut ERICo Velenje in Gozdarski inštitut Slovenije, ki sta pripravila poročila dosedanjih raziskav oz. meritev, ki opredeljujejo »zdravstveno stanje« gozda. Poročila sta predstavila mag. Samar Petkovšek z ERICa Velenje in mag. Miran Čas z Gozdarskega inštituta Slovenije na delovnem srečanju, ki so se ga udeležili župan občine Šoštanj Milan Kopušar, podžupan občine Mozirje Joško Grudnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik, Iztok Hrastel z družbe Esotech Velenje, vodja Zavoda za gozdove OE Nazarje Anton Breznik in člani NZ Smrekovec. Iz poročil in razprave je bilo razvidno, da se je stanje gozda v zadnjih dveh desetletjih izredno izboljšalo. Pretekle škodljive vplive onesnaženega zraka, ki so se pričeli zmanjševati po naložbah v čistilne naprave na Termoelektrarni Šoštanj in Talilnici Žerjav, pa v današnjem času nadomeščajo novi vplivi človekovega delovanja. Ti izvirajo predvsem iz neusklajenega razvoja, ki preobremenjuje občutljivo naravno okolje, po mnenju naravoslovnih raziskovalcev edinstveno v mednarodnem merilu.

Udeleženci delovnega srečanja smo sprejeli naslednje sklepe:
1. Zberejo naj se podatki o opravljenih analizah in raziskavah na območju Smrekovškega pogorja.
2. Potrebno je spodbujati sodelovanje občin Šoštanj, Črna, Ljubno in Mozirje na področju ohranjanja narave.
3. Domačinom naj se omogoči in nudi spodbude za trajnostni vir preživetja (npr. so-naravni turizem).
4. Omejiti je potrebno nenadzorovan promet štirikolesnikov in motorjev v poletnem času ter motornih sani v zimskem času.

Ob priložnosti dogodka je izšla tudi nova zloženka, ki na zanimiv način ponazarja vplive na gozd Smrekovškega pogorja skozi pretekli, današnji in prihodnji čas. Sporočilnost fotografije in jedrnatost spremne besede nas spodbudita k razmišljanju o mnogoterosti vplivov, s katerimi človek nenehno vpliva na gozd, gozdne živali in rastline. 4.700 izvodov smo razposlali na gospodinjstva občin Šoštanj, Črna, Ljubno in v del občine Mozirje. Zloženke so še na voljo tudi na naslovu NZ Smrekovec ali naših spletnih straneh.

Foto: Damjan Jevšnik
Tekst: Martina Pečnik

 


 
Zoom

Zoom