Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 19.06.2006 24. rožnika je Dan Menine

NZ Smrekovec se bo predstavila na Dnevu Menine, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen ohranjanja narave...

Planinsko društvo Gornji Grad

vas vljudno vabi, da se udeležite


»DNEVA MENINE«
SREČANJA PRIJATELJEV MENINE IN LJUBITELJEV NARAVE,


v SOBOTO, 24. JUNIJA 2006

pri PLANINSKEM DOMU NA MENINI.

 

PROGRAM PRIREDITVE:

8.30 – štart  pohoda iz Tuhinjske doline (Golice – pl. dom na Menini – Gornji Grad)
8.00 -  štart  pohoda iz Zadrečke doline (igrišče Račnek v Šmartnem ob  Dreti – Volog – Strojnik – Šavnice – dom na Menini; kontaktna oseba: Sandi Grudnik – 031 674 441)12.30 – ogled  tematskih posterjev o Menini 
13.00 – kulturni program
14.00 – družabne  igre: »Met gojzarja«, nogomet
15.00 – vodeni  sprehodi po Menini (Vivodnik, Jespa)

Dan Menine, je namenjen druženju vseh, ki radi zahajajo na Menino ali so z njo kako drugače povezani. S srečanjem želimo opozoriti na večstranski pomen te edinstvene zakrasele planote, hkrati pa spodbuditi razmišljanje o njenem pomenu v prihodnosti.

Rezultat srečanja bo jeseni ali pozimi izveden posvet oz. javna tribuna različnih interesnih skupin povezanih z Menino o njihovih interesih ter prihodnosti Menine (lastniki gozdov in zemljišč, pašne skupnosti, planinska društva, lovske družine, turisti, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave, lokalne skupnosti, država, itd.).

Za dodatne informacije o prireditvi pokličite vodjo prireditve: Lojze (041 354 693).

Pridite in preživite še en prijeten dan na Menini v družbi vedrih ljudi in lepe narave!

 

 

Lep planinski pozdrav!                                                                                              Lojze Gluk

 


 
Zoom