Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 11.07.2006 Na voljo so RAZGLEDNICE

Na planinskih kočah na Smrekovškem pogorju so na voljo razglednice, ki so nastale v okviru projekta »Zavzemi se za Smrekovec«…

RAZGLEDNICE na planinskih kočah
Breitling Transocean Fake Watches

Naravovarstvena zveza Smrekovec je v šolskem letu 2005/06 v sodelovanju s šolami iz Šoštanja, Ljubnega ob Savinji in Črne na Koroškem izvajala projekt »Zavzemi se za Smrekovec«. Gre za program okoljskega izobraževanja, katerega cilj je vzgoja in izobraževanje za odgovorno ravnanje z našo naravno dediščino. Tekom projektnega učnega dela na šolah so učenci  spoznavali naravo Smrekovškega pogorja, razmišljali o prihodnosti, pisali domišljijske spise, posneli smo dokumentarni film, organizirali prireditev ob Svetovnem dnevu okolja 5. rožnika 2006 in pripravili mobilno razstavo, ki bo gostovala po šolah v jeseni.

Na osnovi risb učencev je vsaka šola prispevala motiv za razglednico. Sedaj jih je moč dobiti na planinskih kočah: Andrejev dom na Slemenu, Planinski dom pod Smrekovcem in Antejevo zavetišče na Travniku. S poslano razglednico vsak posameznik prispeva k širjenju glasu o pomenu ohranjanja narave in se s tem tudi na svoj način zavzame za Smrekovec. Ob razglednicah smo pristavili še glinasti lonček, ki je delo lončarja Igorja Bahorja iz Topolšice.

Vaši prostovoljni prispevki so dobrodošli! Porabljeni bodo za nadaljnje aktivnosti NZ Smrekovec.


 
Zoom