Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 15.01.2007 Skupščina NZ Smrekovec

V ponedeljek 22.01.2007 ste vabljeni na drugo redno skupščino Naravovarstvene zveze Smrekovec...

VABILO

NA 2. REDNO SKUPŠČINO NZ SMREKOVEC

Vabimo vas na drugo redno skupščino NZ Smrekovec, ki bo v ponedeljek, 22. prosinca/januarja 2007, ob 17.00 uri v stavbi bivše šole v Belih Vodah.

Pred skupščino bo potekala odprta razprava o kratkoročnih in dolgoročnih ciljih NZ Smrekovec. Vsi prisotni bodo pozvani, da sodelujejo s svojimi predlogi. Dogovori bodo podlaga za načrtovanje vsebinskega in finančnega delovanja NZ Smrekovec za organe NZ Smrekovec v prihodnje. Na razpravo vabimo lokalno prebivalstvo in zainteresirano javnost. Prosimo vas, da o razpravi obvestite vaše člane in krajane.


Program skupščine:

1.) Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
2.) Vsebinsko poročilo sekretarke o delu NZ Smrekovec v letu 2006 (M. Pečnik)
3.) Pregled finančnega poslovanja NZ Smrekovec v letu 2006 (M. Pečnik)
4.) Poročilo Nadzornega odbora NZ Smrekovec o delu NZ Smrekovec v letu 2006 (B. Rotovnik)
5.) Razprava na podana poročila
6.) Izvolitev novih članov v Upravni odbor in Nadzorni odbor NZ Smrekovec
7.) Program dela NZ Smrekovec v letu 2007 (v prilogi)
8.) Razprava na program, dopolnitev in potrditev programa za leto 2007
9.) Razno

V skladu s Statutom NZ Smrekovec imajo glasovalno pravico na Skupščini NZ Smrekovec predstavniki članskih društev – Planinsko društvo Šoštanj, Lovska družina Smrekovec-Šoštanj, Savinjsko gozdarsko društvo in Planinsko društvo Velenje. Prosimo članska društva, da svoje predstavnike izvolijo v skladu s svojimi društvenimi pravilniki oz. dogovori.

VABLJENI


Lep pozdrav!


V Velenju, 11.01.2007                                                                        Zofija M. Kukovič
                                                                                                    predsednica NZ Smrekovec

 gradivo za skupscino 22-01-2007.pdf

 
Zoom