Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 13.02.2007 Smrekovec za vse

V Listu je bil objavljen članek o drugi skupščini Naravovarstvene zveze Smrekovec...

SMREKOVEC ZA VSE


V ponedeljek, 22, januarja, je imela svojo redno letno skupščino Naravovarstvena zveza Smrekovec.  Člani zveze so nekatera društva in sicer Planinsko društvo Šoštanj, Planinsko društvo Velenje, Lovska družina Smrekovec in Savinjsko gozdarsko društvo, ki v zvezi predstavljajo skoraj 1000 svojih članov. Skupščine, ki je potekala v šoli v Belih Vodah, kjer ima zveza svoje prostore,  so se udeležili vsi delegati posameznih društev pa tudi nekateri gostje.
Predsednica zveze Zofija Mazej Kukovič je za uvod prebrala časopisni članek, ki govori o globalnem spreminjanju zemeljskega ozračja. Na to temo, zlasti v povezavi z ohranitvijo Smrekovškega pogorja, so se nato navezali gostje v živahni razpravi. Enotni so bili v mnenju, da bodo potrebni dolgoročni napori pri ozaveščanju prebivalstva o vrednosti neokrnjene narave, ki jo na Smrekovcu ponekod še imamo. Menili so še, da je ljudi potrebno seznanjati tudi s projektom Natura 2000 in jim povedati, da ta še vedno omogoča na svojih področjih tudi gospodarski razvoj, seveda sonaravno usmerjen. »Ne moremo pričakovati, da bo Smrekovec ostal nespremenjen, saj se v času vse spreminja. Truditi pa se moramo, da bodo spremembe naravnane tako, da ne bodo ogrožale njegove naravne vitalnosti,« je med drugim dejala Kukovičeva.
Veliko napora nameravajo na zvezi še naprej nameniti delu z mladimi, ki jim je treba vrednote narave čimbolj nazorno predstaviti. Obžalovali so, da se skupščine niso udeležili predstavniki ljubenske in črnjanske občine, saj si ti dve lokalni skupnosti delita Smrekovec s šoštanjsko.
Sta se pa zato skupščine udeležila dva predstavnika denacionalizacijskih lastnikov zemljišč na Smrekovcu. Njihove interese bo odslej v Naravovarstveni zvezi zastopal lastnik Marjan Zazijal iz Zreč. Ta je povedal, da si bo kljub oddaljenosti vzel čas in prihajal na sestanke. Tudi lastniki so zainteresirani za uravnoteženo izkoriščanje naravnih bogastev Smrekovca in varovanje biotske raznolikosti.
Ker je pri uveljavljanju občinskih uredb izredno pomembno konstruktivno sodelovanje predstavnikov lokalne skupnosti, je predsednica Mazejeva predlagala, da se župana Darka Meniha imenuje za podpredsednika zveze. Delegati so ta predlog soglasno podprli. V načrtih za letošnje leto pa so zapisali, da bodo poleg rednih dejavnosti poskušali za delo na projektih ohranitve Smrekovca vendarle pridobiti tudi pristojne na občinah Ljubno in Črna.

Avtorica članka: Marija Lebar


 
Zoom