Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 18.03.2007 ZIMA 2007: Kje so meje naše kulture?

Na Smrekovškem pogorju vse več motornih sani. Planinci dokumentirali dogajanje letošnje zime. Naravni rezervat kot poligon za sankaške vožnje.

KJE SO MEJE NAŠE KULTURE?

Čeprav je bila letošnja zima precej kratka, je imelo Smrekovško pogorje Fake Cartier Pasha De UK vseeno veliko zimskih obiskovalcev. Med njimi strmo narašča število motoriziranih obiskovalcev – voznikov motornih sani. Njihove poti že nekaj časa niso omejene zgolj na gozdne ceste, temveč se utirajo že po planinskih poteh, pašnikih in zavarovanih območjih narave. Z vožnjami ogrožajo pohodnike, uničujejo gozdno podrast, s hrupom plašijo občutljive živali in ljudi, ki prihajajo sem užiti gorski mir.

Obiskovalci Komna in planinci iz Ljubnega ob Savinji že nekaj časa opozarjajo na vse pogostejše primere nevarnih srečanj s hitrimi vozniki motornih sani. Svoje vožnje izvajajo vsevprek po pogorju, izven cest in celo v najbolj vrednem delu pogorja – naravnem rezervatu Smrekovec-Komen. Torej v izredno občutljivem naravnem okolju, v katerem živijo redke in ogrožene vrste. Predvsem ruševec in divji petelin, ki sta izjemno občutljivi in dragoceni ptici. Zaradi teh vrst je bilo pogorje razglašeno za območje Nature 2000, kar ga uvršča med evropsko pomembna naravna okolja.
Obiskovalci savinjskega dela pogorja  so v mesecu februarju na območju Travnika in Komna dokumentirali primere nedovoljenih voženj z motornimi sanmi. Našli so tudi spletno stran, na kateri privrženci motornega sankanja po pogorju objavljajo podatke o svojih vožnjah:
http://avtomoto.siol.net/default.asp?article_id=11181010702271018220. Iz fotografij se da jasno razbrati da so bile posnete na območju Komna in Travnika! Vse to je sprožilo val ogorčenja med planinci, lovci, lastniki zemljišč in vsemi ostalimi, ki jim je mar za ohranitev gozdnih bogastev Smrekovškega pogorja. Na račun nekaj posameznikov lahko namreč v nekaj kratkih letih izgubimo naravne vrednote svojega domačega praga!

Ob tem se sprašujemo, ali moramo res vsepovsod le še z motornimi napravami? Tudi po sosedovem vrtu? Kje smo pustili prostor za živali in rastline? In kje našo kulturo? In vest do tistih, ki bodo prišli za nami? Ali še zmeraj ne vemo, da se s krčenjem naravnega okolja živali in rastlin krči tudi bivalno okolje človeka?

Za ureditev tovrstnih problemov že nekaj časa velja Uredba o prepovedi voženj v naravnem okolju, ki pa jo vozniki motornih sani, motokros motorjev in štirikolesnikov vedno znova kršijo. Do upoštevanja te uredbe bi pripomogel dvig zneska kazni, ki naj bo primerljiv s ceno motornih sani ali z možnostjo odvzema vozila. Obvezna registracija teh vozil pa bi olajšala nadzor nad njimi. To je po naših ugotovitvah in opažanjih učinkoviti ukrep za zmanjšanje motoriziranega prometa v naravnem okolju Smrekovškega pogorja.

P.S. Teden dni po objavi te novice na naših spletnih straneh je podjetje Superocean Chronograph Replica SiolNET odstranilo spletno stran, na kateri je bil objavljen omenjen članek.
 

 


 
Zoom
iz skakalnice na Komnu

Zoom
pri kapelici pod Komnom

Zoom
v osrčju naravnega rezervata

Zoom
pod Komnom

Zoom
priprava skakalnice