Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Kraji > Javorje

Javorje je s 171 prebivalci naselje samotnih in velikih kmetij, razsejanih pod slemenom, ki se razteza od Črne proti Plešivcu (Uršlji gori, 1699 m) in Šentvidu na Slemenu.

JAVORJE

Javorje je s 171 prebivalci naselje samotnih in velikih kmetij, razsejanih pod slemenom, ki se razteza od Črne proti Plešivcu (Uršlji gori, 1699 m) in Šentvidu na Slemenu. Na jugu ga razmejuje Javorski potok, na severu pa naselje Jazbina.

Na Javorju je veliko arhitekturno zanimivih stavb – kmečkih domov in kašč. Vrh Javorja stoji na slemenu (1156 m) slikovita baročna župnijska cerkev sv. Magdalene, ki se prvič omenja v 14. stol., z zvonikom z značilno čebulasto streho. Nižje proti zahodu je podružnična cerkev sv. Jošta, v celoti prekrita s skodlami in je izreden primerek ljudskega stavbarstva iz 17. stol. Na Javorju raste veliko starih in redkih drevesnih vrst: smreka velikanka pri Potočniku, veličasten gorski javor na Pikovem, gorski bresti pri Koniču in številne mogočne lipe na domačijah. Z ekološkim kmetovanjem se ukvarjajo kar na 12 kmetijah.

Za izletnike je najti primerno okrepčilo v gostišču pri Podkrižniku.


 
Zoom
Zima v Javorju

Zoom
Cerkev Sv. Jošt

Zoom
Pikova kašča

Zoom
Cerkev Sv. Magdalene