Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 01.04.2007 Savinjske novice: o motornih saneh

V zadnji številki Savinjskih novic je objavljen članek o problematiki motornih sani na Smrekovškem pogorju.

PRIJAVE O PREKRŠKIH POSLALI KAR NA OSEM NASLOVOV

Člani Naravovarstvene zveze Smrekovec, ki jo sestavljajo Planinski društvi Ljubno in Šoštanj, Savinjsko gozdarsko društvo in Lovska družina Smrekovec, so na osem različnih  naslovov poslali prijave o prekrških voznikov motornih sani.  Kršitelji so s svojimi vožnjami v naravnem okolju kršili več členov po treh zakonih. Člani zveze in ljubitelji narave upajo, da bodo pristojni tem voznikom končno preprečili vandalizem, ki ogroža tako ljudi kot okolje.
Prijave o nespoštovanju predpisov so bile poslane na različne inšpektorate in ustrezne vladne službe po tem, ko so zlasti na ljubenski strani pohodniki in planinci večkrat srečevali te adrenalinske zasvojence. Marsikdaj so se nevarnim srečanjem komaj izognili. Vse to pa se dogaja v samem osrčju naravnega rezervata na področju Komna in Travnika, kar je mogoče nedvoumno razbrati iz fotografij, ki jih uporabniki objavljajo na spletnih straneh avtomoto.siol.net.
Zaradi povedanega je val ogorčenja zajel planince, lovce, lastnike zemljišč in vse, ki jim je mar naravnih bogastev Smrekovškega pogorja. Prijavitelji so prepričani, da so prijave dokumentirane z nedvoumnimi fotografijami zadosten dokaz in da bodo pristojni ukrepali. Še vedno pa je višina kazni za tovrstne prekrške sramotno nizka. V Naravovarstveni zvezi menijo, da bi pomagale le drastične sankcije z odvzemom motornega vozila in izgradnja poligonov, kjer bi bil promet s posebnimi vozili dovoljen in ustrezno urejen.

Avtorica članka: Marija Lebar


 
Zoom