Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Organizacije > Savinjsko gozdarsko društvo

Čeprav so cilji in naloge društva zastavljeni zelo široko, je zadnja leta društvo aktivno predvsem na področju povezovanja zaposlenih na Zavodu ...

Savinjsko gozdarsko društvo SaGD

»Savinjsko gozdarsko društvo so občani ustanovili z namenom, da bi z združevanjem gozdarskih strokovnjakov in drugih, posebej zainteresiranih posameznikov, prispevali k izboljšanju gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom, k izboljšanju okolja in kakovosti življenja.«

Čeprav so cilji in naloge društva zastavljeni zelo široko, je zadnja leta društvo aktivno predvsem na področju povezovanja zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenije - OE Nazarje, na Gozdnem gospodarstvu Nazarje, upokojenih gozdarjev in nekaterih drugih članov društva v okviru strokovnih ekskurzij v tujino in po Sloveniji, strokovnih izobraževanj, sodeluje pa tudi z drugimi društvi pri projektih varstva narave. Sodelovali smo s strokovnimi prispevki z Društvom za zaščito voda Dreta, ta prispevek pa je eden od rezultatov sodelovanja s Planinskim društvom Šoštanj pri projektu za ohranitev Smrekovca.

SaGD je v začetku leta 2002 organiziralo dobro obiskano slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo v Logarski dolini, vsako leto sodeluje tudi na odmevnem gozdarskem tekmovanju v organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije - OE Nazarje.

Društvo je sodelovalo z manjšimi projekti na področju varstva in urejanja okolja z občinami Nazarje, Mozirje in Ljubno.


 
Zoom
Stična točka

Zoom
Z raftinga po reki Tari

Zoom
Stična točka