Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 03.07.2007 POLETNA SEZONA na Smrekovcu

Ob cestah proti Smrekovcu smo postavili table, s katerimi seznanjamo obiskovalce o posebnostih naravnega okolja...

POLETNA SEZONA NA SMREKOVCU

V poletnem času je Smrekovec precej obiskana in priljubljena točka izletnikov. Mir in narava, ki jo iščemo obiskovalci pa sta skladno s časom v katerem živimo, pod vedno večjim pritiskom. Število obiskovalcev Smrekovca se namreč veča, s tem pa še širi tudi njihova struktura. V zadnjih letih se je močno povečal motorizan obisk Smrekovca, ki se je pričel razširjati tudi na gozdne vlake in planinske poti. Kljub uredbam, ki veljajo v državi se določila, zaradi odsotnosti nadzora, ne izvajajo. Vršni del Smrekovca je podvržen vse večjemu nabiralništvu, ki se opravlja v neomejenih količinah. Ker tovrstne aktivnosti obremenjujejo okolje, ogrožajo občutljive živalske vrste in so neposredna nevarnost na planinskih poteh, si Naravovarstvena zveza Smrekovec prizadeva, da bi obiskovanje Smrekovškega pogorja potekalo čimbolj naravi prijazno.


V ta namen smo pred začetkom poletja ob cesti in izhodiščih izletnikov postavili obveščevalne table. Lično izdelane lesene table so delo Gregorja Petkovnika ml. iz Belih Vod, njihova postavitev je potekala v sodelovanju z Zavodom za gozdove, KE Šoštanj in Lovsko družino Smrekovec. Table bomo opremljali z aktualnim gradivom in informacijami, preko katerih želimo ljudi obvestiti o posebnostih naravnega okolja. Naravno okolje bomo ohranili, če bomo upoštevali »gozdni bonton«. Namesto z motornimi vozili pojdimo raje peš po označenih planinskih poteh, ne pretiravajmo z nabiranjem gozdnih sadežev, ne povzročajmo hrupa v naravi in odnesimo smeti s seboj nazaj v dolino. V čisto in ohranjeno naravo se bomo namreč vsi vedno znova radi vračali.

Naravovarstvena zveza Smrekovec


 
Zoom