Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Organizacije > Krajevna skupnost Bele Vode

Krajevna skupnost obsega celotno vas Bele Vode, ki se razteza od gostišča Grebenšek, z nadmorsko višino 480 m, do Doma na Smrekovcu, na višini 1377 m. Najvišje ležeče kmetije pa dosegajo ...

KRAJEVNA SKUPNOST BELE VODE

Krajevna skupnost obsega celotno vas Bele Vode, ki se razteza od gostišča Grebenšek, z nadmorsko višino 480 m, do Doma na Smrekovcu, na višini 1377 m. Najvišje ležeče kmetije pa dosegajo 1000 m nadmorske višine. Bele Vode so hribovska vas, prevladujejo samotne kmetije, postavljene na ugodnih legah pobočij Smrekovca, Počivalskega vrh, Belovskega vrha, Slanice in Visočkega vrha. Osrednji del vasi je ob glavni cesti, ki vodi iz Florjana, mimo Razpodovnika, Napotnika, Savineka in Počivalnika. Tukaj je tudi cerkev sv. Andreja in zgradba osnovne šole, v kateri pa, žal, ni več pouka. Nekoliko odmaknjeni od osrednjega dela sta dolini Kloše pod Slanico in Zaloka pod Brloškim.

Krajevna skupnost je del Občine Šoštanj, središče državne upravne pa je Velenje. Po popisu iz leta 2002 je v Belih Vodah prebivalo 240 prebivalcev (po štetjih od leta 1931 naprej so imele Belih Vodah naslednje število prebivalcev: 1931 - 431, 1948 - 425, 1961 - 360, 1971 - 326, 1981 - 262, 1991 pa 240). Veliko domačih ljudi se vozi v službo v Šoštanj ali Velenje. Precej kmetij še vztraja pri kmetovanju, v zadnjem času se usmerjajo v ekološko pridelavo, za kar so v Belih Vodah zelo dobri pogoji. Nekaj posameznikov se ukvarja s predelavo lesa, dve kmetiji pričenjata s turizmom kot kmetiji odprtih vrat. V zadnjem času je v vasi aktivno oživljanje domače umetnosti (vezenje, tkanje), ki je bila med drugim predstavljena že v Mestni galeriji v Šoštanju.

Krajevna skupnost sodeluje v iniciativnim odborom za ohranitev Smrekovca že od vsega začetka. Bele Vode so najvišje ležeča vas pod Smrekovcem. Smrekovec je Belovoščanom domača gora in nepogrešljiv del njihovega kraja.