Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 31.01.2008 Letak poslan v gospodinjstva

Včeraj smo na gospodinjstva treh občin odposlali letake »Ukrepaj zdaj!«

V četrtek 24. prosinca 2008, smo na tiskovni konferenci v Kulturnem domu Šoštanj predstavili novo akcijo Naravovarstvene zveze Smrekovec z naslovom »Ukrepaj zdaj!«. Izdali smo letak, ki nam pod istoimenskim naslovom sporoča zakaj je neurejen motoriziran promet motornih sani, kros motorjev in štirikolesnikov za naravo škodljiv in za ljudi nevaren. Hkrati na letaku sporočamo tudi kaj lahko v izogib nevarnostim stori vsak izmed nas in tako pripomore k zmanjšanju problemov in ohranitvi dragocene narave Smrekovškega pogorja. Ker je problem neurejenega prometa vedno bolj pereč, obstaja velika nevarnost nesreč, zato je potrebno »ukrepati zdaj«. Očividce kršitev zakonskih uredb pozivamo naj javijo prekrške na intervencijsko številko policije 113. Svoje sporočilo lahko oddate tudi anonimno.

Da bi o akciji obvestili čim širši krog ljudi, smo se odločili, da poleg organizacije tiskovne konference, izvedemo tudi razpošiljanje letakov po domovih. Tako smo včeraj poslali letake v vsa gospodinjstva občin Šoštanj, Ljubno ob Savinji in Črna na Koroškem ter v naselji Radegunda in Šmihel nad Mozirjem, ki ležita v občini Mozirje. Omenjene občine si delijo ozemlje Smrekovškega pogorja, obe naselji se nahajata pod Goltmi, ki so v neposredni bližini pogorja.

 
Zoom
Letak