Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 21.02.2008 NZ Smrekovec praznuje 3. rojstni dan

Na današnji dan smo leta 2005 sprejeli sklep o ustanovitvi nove naravovarstvene organizacije.

 

NARAVOVARSTVENA ZVEZA SMREKOVEC PRAZNUJE TRETJI ROJSTNI DAN

Začetki naših prizadevanj za ohranitev narave na Smrekovcu segajo v leto 2003. Takrat smo člani Planinskega društva Šoštanj prvič pričeli z organiziranim opozarjanjem na kršitve voznikov motornih vozil v naravnem okolju na območju Smrekovca. Ker s pisanjem dopisov na različne inšpektorate nismo prejeli zadovoljivega odgovora smo v januarju 2004 organizirali okroglo mizo z naslovom »Kako ohraniti Smrekovec?«. Izredno velika udeležba in zapažen interes po reševanju problematike sta pripeljala do ustanovitve »Projektne skupine civilne družbe za ohranitev Smrekovca«. Ta je pod okriljem PD Šoštanj pripravila in uspešno izvedla prvi projekt »Ohranimo Smrekovec«. V okviru tega projekta smo izdali zloženko in spletne strani www.smrekovec.net, oboje v slovenščini, angleščini in nemščini. Natisnili smo še plakat, ki ga uporabljamo za opremljanje obveščevalnih tabel in razobešanje na ustreznih vidnih mestih. Projekt je bil zelo dobro sprejet tako med domačini kakor med širšo javnostjo. To nam je dalo poguma, da smo pričeli razmišljati o ustanovitvi organizacije, ki bi povezala društva in lokalne skupnosti na širšem območju Smrekovškega pogorja. Idejo je potrdila še druga okrogla miza »Kako ohranjamo Smrekovec?«, na kateri so udeleženci izrazili potrebo po organiziranem delovanju za ohranitev narave Smrekovškega pogorja. In tako je naposled 21. svečana 2005 prišlo do ustanovitve Naravovarstvene zveze Smrekovec. K ustanovitvi je pristopilo Planinsko društvo Šoštanj, Savinjsko gozdarsko društvo in Lovska družina Smrekovec.

In kaj smo naredili dosedaj?
Poleg tega, da preko člankov, spletnih strani in obveščevalnih tabel, nenehno skrbimo za obveščanje javnosti o škodljivosti neurejenega motoriziranega prometa v naravnem okolju smo pripravili že kar nekaj zanimivih projektov:
· Vpliv okoljskih sprememb na gozd Smrekovškega pogorja – donator Britansko veleposlaništvo. Izdali smo zloženko in jo poslali v gospodinjstva občin Šoštanj, Ljubno in Črna na Koroškem.
· Zavzemi se za Smrekovec – donatorji so bili Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za okolje in prostor. Izdali smo razglednice z motivi učencev, dokumentarni film, učencem razdelili majice z logotipom projekta ter organizirali proslavo ob Svetovnem dnevu okolja 7. junija 2006.
· Ukrepaj zdaj – smo financirali iz lastnih sredstev. Del akcije je bila tiskovna konferenca ter letak, ki smo ga zopet poslali na gospodinjstva vseh treh občin.


 
Zoom
Prva redna skupščina.

Zoom
Sedež NZ Smrekovec.

Zoom
Zavzemi se za Smrekovec

Zoom
Motivacijski dan

Zoom
Na Brloškem