Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Kraji > Bistra

Dolina Bistre je ujeta med vrhovi Bela peč (1423 m) in Veliki Travnik (1637 m) na jugu ter Oražev hrib (1300 m) in Kneževa špica (1222 m) na severu.

BISTRA

Dolina Bistre je ujeta med vrhovi Bela peč (1423 m) in Veliki Travnik Hublot 909.OX.1120.RX Replica (1637 m) na jugu ter Oražev hrib (1300 m) in Kneževa špica (1222 m) na severu.

Kmečki domovi so večinoma na dnu doline, pobočja nad njo so strma in gozdnata. Posebnost Bistre so koroški čebelnjaki, ki so se v največji meri ohranili prav na tem območju. Med naravnimi znamenitostmi so stara in redka drevesa, posebnost pa so smreke-svečniki v Ježevih repih. V času 2. svetovne vojne je delovala pod Belo pečjo partizanska bolnišnica, ki je obnovljena in posvečena borki Pepci Tomazin.

V Bistri živi 94 ljudi, na dveh kmetijah imajo ekološko kmetovanje, kmetija Plaznik je turistična kmetija.


 
Zoom
V dolini Bistre