Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Splošno o projektu > Delovne akcije


PRVA DELOVNA AKCIJA NZ SMREKOVEC
11. velikega srpana 2005

Naravovarstvena zveza Smrekovec, ustanovljena februarja letošnjega leta, si je na ustanovni skupščini med naloge dela zadala tudi izvajanje ukrepov za ohranitev življenjskega prostora ogroženih živali in rastlin na Smrekovškem pogorju. Med najbolj ogroženimi so zagotovo gozdne kure, predvsem divji petelin in ruševec. Ruševec prebiva nad mejo sklenjenega gozda, v svetu pašnikov, ruševja in na gozdnem robu manjših gozdnih predelov  z bogatim gozdnim podrastjem.

V začetku avgusta se je v Belih Vodah pričel delovni tabor francoskih skavtov iz Toulousea v Franciji. Skupino sestavlja 16 mladih, ki preko prostovoljnega dela spoznavajo domačine, naše kraje in našo kulturo. Na pobudo občine Šoštanj se je v aktivnosti delovnega tabora vključila tudi NZ Smrekovec in organizirala delovno akcijo na Smrekovcu, ki je bila izvedena 11.08.2005.
Naše delo je potekalo v dveh skupinah. Prva je čistila pašnik na Krumpaški planini, ki se zarašča, s čimer se žal krči življenjski prostor petelina ruševca. Odstranili smo nekaj dreves s pašnika in razširili gozdni rob ter s tem pripomogli k »mozaičnem zadrževanju zaraščanja pašnika«. Če želimo ohraniti okolje ruševca, je namreč bolje, da pašnika ne počistimo »na golo«, temveč pustimo nekaj dreves, razširimo gozdni rob ter s tem ustvarimo »mozaik«, v katerem ima ruševec zaklon in hrano. Posekali smo torej posamezna večja drevesa sredi travnatih površin, nekatera drevesa smo pustili in jim odžagali spodnje veje, na travnatih površinah smo odstranili vsa majhna drevesca, robnim drevesom ob delu, kjer načrtujemo ohranitev gozda, pa smo odžagali košate spodnje veje do višine 1 m. Delo smo opravili v dogovoru z lastnico zemljišča ter v sodelovanju z gozdarsko službo.
Druga skupina je izvedla čistilno akcijo pobiranja smeti na travniku pod planinsko kočo, kjer obiskovalci žal še vedno puščajo svoje sledi. V neposredni bližini lokacije smo nabrali kar sedem 50 L vreč smeti. Francoski gostje so bili presenečeni nad dejstvom, da v tako lepi naravi obiskovalci še vedno odlagajo smeti.

Delovna akcija je bila zelo uspešna. Glede na rek »da iz malega raste veliko« upamo, da bo takih akcij še več. Hvaležni smo prostovoljcem iz Francije za njihovo pomoč in podporo naravovarstvenim prizadevanjem na Smrekovcu.
Pri delovni akciji so s svojo pomočjo sodelovali tudi oskrbnik Fika, Zavod RS za gozdove, PUP Saubermacher in Komunala Velenje.


 
Zoom

Zoom

Zoom

Zoom