Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 09.01.2009 Dopis policiji Mozirje

Objavljamo dopis člana PD Ljubno, ki ga je naslovil na policijsko postajo Mozirje.


Naravni rezervat SMREKOVEC – KOMEN

Spoštovani!

Kot vam je verjetno poznano, je takratna občina Mozirje že leta 1987 sprejela Odlok o zavarovanju pogorja Smrekovec kot naravnega rezervata.

Kot ena glavnih omejitev velja za to širše območje od Smrekovca do Komna prepoved vožnje z vsemi motornimi vozili izven gozdnih cest, kar ureja tudi Uredba o prepovedi vožnje izven prometnic.

Žal ugotavljamo, da nevestni in objestni obiskovalci tega območja ne upoštevajo omenjenih omejitev in prepovedi. Zavedajo se dejstva, da izvajanja teh prepovedi nihče ne nadzoruje in še manj sankcionira. Tako lahko le nemočno opazujemo divjanje mnogih objestnežev, ki se poleti vozijo s terenskimi vozili, štirikolesniki in motorji, pozimi pa z motornimi sanmi.

S tem početjem uničujejo zaščiteno naravo in plašijo tako mirne obiskovalce kakor tudi ves živalski svet. Še posebej je na hrup in posledično vznemirjenje v zimskem času občutljiv divji petelin, ki je hkrati zaščitena in ogrožena živalska vrsta. Prav Smrekovško pogorje pa je eno njegovih najpomembnejših rastišč v Sloveniji.

Prosimo in pričakujemo, da boste posvetili vašo pozornost navedenim kršiteljem v tem zavarovanem območju, za kar ste po mnenju Planinske zveze Slovenije edini pristojni in poklicani. Planinci in vsi ostali ljubitelji narave, lahko le opozarjamo pristojne organe, da končno kaj ukrenejo.

Ljubno, 09.01.2009


Lep planinski pozdrav.

Franc Atelšek
Varuh gorske narave


Ob tem naj opozorimo, da se problematika nedovoljenih voženj motornih sani v naravnem okolju vse bolj razrašča po naši okolici. Poleg Smrekovškega pogorja je vse več primerov tudi na sosednji Menini planini, odkoder so objavljene fotografije (posnete ob koncu tedna 10.-11. januar 2009).


 
Zoom
sledi motornih sani

Zoom
nedovoljene vožnje

Zoom
na Menini