Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Kraji > Ljubenske Rastke

Vas je dobila ime po izlivu potokov (Rastoke), starejši ljudje pa so trdili, da je tako ime zaradi bujne rasti, zlasti smrek (Rastke).

LJUBENSKE RASTKE

Vas je dobila ime po izlivu potokov (Rastoke), starejši ljudje pa so trdili, da Replica TAG Heuer Aquaracer je tako ime zaradi bujne rasti, zlasti smrek (Rastke). V vasi pa je živel tudi kmet Rastovčnik z istim priimkom in tudi domačim imenom. Kmetijo so 1864 kupili Žagerji iz Podvolovljeka, od takrat je tudi poznana Rastovčka gostilna z znanim napisom nad vhodnimi vrati: »Danes za gnarce, jutr zastonj.« Gostilna je obratovala do druge svetovne vojne. Poleg hiše so bili še hlev in kozolec ter mlin, na Rastovčki zemlji pa tudi cerkev sv. Miklavža - zavetnika splavarjev.

Bogate vodne vire so kmetje izkoriščali za mletje žita, zato so bili ob obeh potokih številni mlini in žage; danes sta prava vodna mlina le še pri kmetu Atelšku in Tašku. Pomembna dejavnost domačinov je še vedno gozdarjenje. Svoj čas so delavci med tednom bivali po planinah, les pa se je spravljal v dolino po vodnih in zemeljskih drčah (rižah). Nato so ga odvažali do Savinje do splavov (flosov).

V Rastkah je med 2. svetovno vojno delovala v Rastovčki hiši partizanska šola. Na Rastovči njivi so z darovanjem lesa krajani zgradili šolo, ki pa danes zaradi upadanja števila otrok ne deluje več. Po 2. svetovni vojni si je na Rastovčki zemlji postavil dom Ivan Rigelnik, nato v opuščeni baraki žičnice Jože Kogoj, posebej si je hišo zgradil Martin Žager, zadnji pa še Alojz Lojen. Rastovčka kmetija se je do današnjih dni razširila v vasico.

Na Planini nad Rastkami se sedem kmetij ukvarja z ekološkim kmetovanjem, kmetija Visočnik v Teru je turistična kmetija.


 
Zoom
Žep

Zoom
Spravilo lesa