Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 28.02.2011 ANARHIJA NA PODROČJU VOŽENJ V NARAVNEM OKOLJU SE NADALJUJ

V juliju preteklega leta smo pisali o problematiki voženj v naravnem okolju in s tem povezani vsebini napovedanih sprememb uredbe, ki sedanjim razmeram neustrezno ureja to področje. Planinci, gozdarji in lovci, ki smo včlanjeni v Naravovarstveno zvezo Smrekovec, smo bili prepričani, da so pristojne državne institucije končno doumele resnost naših opozoril o neustreznem odnosu nekaterih posameznikov in celo skupin do narave.

Žal smo konec novembra doživeli veliko razočaranje, ko smo iz medijev izvedeli, da je vladna Služba za zakonodajo ugotovila, da pravna ureditev z uredbo ni ustrezna in da je področje voženj  v naravnem okolju potrebno regulirati z zakonom. Sprejem zakona je našel svoje mesto v Normativnem delovnem programu Vlade Republike Slovenije, pripravo in sprejem zakona v odgovoru na pisno poslansko pobudo iz začetka decembra lanskega leta v odgovoru konec januarja tega leta obljublja tudi okoljski minister ...

Vožnje z adrenalinskimi vozili v naravnem okolju pa se veselo nadaljujejo. Svoje sledi v naravi puščajo motorji in štirikolesniki, pozimi pa so posebej vidne sledi voženj z motornimi sanmi. Z njimi je prepredeno celotno Smrekovško pogorje vse do Raduhe. Priložena fotografija zgovorno prikazuje sledi vožnje po Travniku, ki se nahaja v območjih zavarovane narave kot sta Naravni rezervat Smrekovec in Natura 2000. Čeprav pravila vožnje z adrenalinskimi vozili niso povsem dorečena predvsem za vožnje po neregistriranih gozdnih cestah, pa vožnje v zavarovanih območjih narave zagotovo predstavljajo grobo kršitev obstoječe, še veljavne, uredbe. Tudi lastnica podjetja Sky Sea, prodajalca tovrstnih vozil iz Šempetra v Savinjski dolini, je že pred časom pisala o kodeksu voznikov motornih sani, toda dejanske razmere dokazujejo ravno nasprotno, …

V Naravovarstveni zvezi Smrekovec bomo tudi v letu 2011 nadaljevali z različnimi oblikami in vsebinami ozaveščanja obiskovalcev Smrekovca. V kolikor pa obljubljen zakon ne bo pripravljen in sprejet, bomo prisiljeni dokončno verjeti, da v Sloveniji za ustrezno ureditev tega področja ni prave politične volje in da je država le mačeha v odnosu do narave.

 

                                                                           Irena Brložnik, predsednica NZ Smrekovec


 
Zoom

Zoom

Zoom