Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 28.02.2011 ANARHIJA NA PODROČJU VOŽENJ V NARAVNEM OKOLJU SE NADALJUJ

V juliju preteklega leta smo pisali o problematiki voženj v naravnem okolju in s tem povezani vsebini napovedanih sprememb uredbe, ki sedanjim razmeram neustrezno ureja to področje. Planinci, gozdarji in lovci, ki smo včlanjeni v Naravovarstveno zvezo Smrekovec, smo bili prepričani, da so pristojne državne institucije končno doumele resnost naših opozoril o neustreznem odnosu nekaterih posameznikov in celo skupin do narave.


 
Zoom

Zoom

Zoom