Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 17.04.2011 MEDNARODNI OKOLJSKI DNEVI

Leto 2011 so Združeni narodi proglasili za Mednarodno leto gozdov. Tema, v okviru katere bodo potekale izobraževalno - ozaveščevalne in druge aktivnosti je Gozdovi za ljudi, aktivnosti pa koordinira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Naravovarstveni zvezi Smrekovec se bomo trudili z različnimi aktivnostmi obeležiti tudi katerega izmed mednarodnih okoljskih dnevov.

MEDNARODNI OKOLJSKI DNEVI

Leto 2011 so Združeni narodi proglasili za Mednarodno leto gozdov. Tema, v okviru katere bodo potekale izobraževalno-ozaveščevalne in druge aktivnosti je Gozdovi za ljudi, aktivnosti pa koordinira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Naravovarstveni zvezi Smrekovec se bomo trudili z različnimi aktivnostmi obeležiti tudi katerega izmed mednarodnih okoljskih dnevov, ki so:

2. februar: Svetovni dan morišč. Letos obeležujemo tudi 40. obletnico Konvencije o varstvu mokrišč, imenovane tudi Ramsarska konvencija

22. marec: Svetovni dan voda

23. maredc: Svetovni meteorološki dan

22. april: Dan Zemlje

22. maj: Dan biotske raznovrstnosti

24. maj: Svetovni dan parkov

5. junij: Svetovni dan okolja

1. junij: Dan Save

29. junij: Dan Donave

Zadnja nedelja v juliju: Mednarodni dan barij

Prvi vikend v septembru: Evropska noč netopirjev

16. september: Mednarodni dan zaščite ozonske plasti

16. - 22. September: Evropski teden mobilnosti

22. september: Evropski dan brez avtomobila

25. september: Dan sredozemske obale

Prvi ponedeljek v oktobru: Svetovni dan habitata

Prvi vikend v oktobru: Evropski dan opazovanja ptic

4. oktober: Svetovni dan varstva živali