Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 08.08.2011 Gozd - naš dom

Naravovarstvena zveza Smrekovec je izdala zgibanko, s katero želi opozoriti na varovanje narave ter njenih dobrin. Predvsem poleti je problem pretiranega nabiralništva največji, s tem pa tudi negativni vpliv na rastlinski in živalski svet.
Tekst za zgibanko je sestavil Peter Silovšek, ilustrirala pa jo je Ana Glinšek. Obema se najlepše zahvaljujemo.

 spredaj_.pdf