Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 15.09.2011 Pripombe na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju

V Naravovarstveni zvezi Smrekovec smo podali mnenje in pripombe na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju. Spodaj podajamo naše pripombe, posredovane na Ministrstvo za okolje in prostor RS.