Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 06.11.2011 Predstavitev zloženke »Gozd-moj dom«

Naravovarstvena zveza Smrekovec je v mednarodnem letu gozdov 2011 izdala lično zloženko »Gozd moj dom«, s katero želi obiskovalce Smrekovškega pogorja na kulturen način opozoriti na škodljive vplive čezmernega nabiranja gozdnih sadežev na prosto živeče rastline in živali.


 
Zoom