Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 10.10.2014 NZ Smrekovec v letu 2014:

31. maja 2014 smo imeli Skupščino NZ Smrekovec v Domu na Smrekovcu. Ob zaključku smo zasadili spominsko drevo CEMPRIN,
V SPOMIN NA POKOJNO PREDSEDNICO IRENO BRLOŽNIK.
26. junija 2014 smo imeli 1. sejo UO NZ Smrekovec, 25. septembra 2014 2. sejo UO NZ Smrekovec in Izredno Skupščino na
kateri smo sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta NZ Smrekovec ter Plan dela za leto 2015.
Sedaj sledijo priprave za proslavljanje 10. obletnice NZ Smrekovec, z izdajo Zbornika v letu 2015.