Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Izjave za javnost > 05.04.2006 PROJEKT Vpliv okoljskih sprememb na gozd Smrekovškega pogorja

V okviru projekta, ki se je izvajal s finančno podporo Britanskega veleposlaništva, je NZ Smrekovec organizirala delovno srečanje in izdala novo zloženko...

VPLIV OKOLJSKIH SPREMEMB NA GOZD SMREKOVŠKEGA POGORJA

Delovno srečanje je bilo 30. sušca/marca ob 17.00 uri v Mali dvorani Kulturnega doma Šoštanj. Dogodka so se udeležili župan občine Šoštanj Milan Kopušar, podžupan občine Mozirje Joško Grudnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik, Iztok Hrastel z družbe Esotech Velenje, vodja Zavoda za gozdove OE Nazarje Anton Breznik in člani NZ Smrekovec. Delovno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi poročil o stanju gozda glede na večletna raziskovanja in merjenja raziskovalnih ustanov. Poročili sta predstavila mag. Samar Petkovšek z ERICa Velenje in mag. Miran Čas z Gozdarskega inštituta Slovenije. Iz poročil in razprave je bilo razvidno, da se je stanje gozda v zadnjih dveh desetletjih izredno izboljšalo. Pretekle škodljive vplive onesnaženega zraka, ki so se pričeli zmanjševati po naložbah v čistilne naprave na Termoelektrarni Šoštanj in Talilnici Žerjav, pa v današnjem času nadomeščajo novi vplivi človekovega delovanja. Neusklajen razvoj preobremenjuje občutljivo naravno okolje, ki je po mnenju naravoslovnih raziskovalcev edinstveno v mednarodnem merilu.

Prisotni so sprejeli naslednje sklepe:
1. Zberejo naj se podatki o opravljenih analizah in znanstvenih raziskavah na območju Smrekovškega pogorja.
2. Potrebno je spodbujati sodelovanje občin Šoštanj, Črna, Ljubno in Mozirje na področju ohranjanja narave.
3. Domačinom naj se omogoči in nudi spodbude za trajnostni vir preživetja (npr. so-naravni turizem).
4. Omejiti je potrebno nenadzorovan promet štirikolesnikov in motorjev v poletnem času ter motornih sani v zimskem času.

Ob priložnosti dogodka je izšla tudi nova zloženka, ki na zanimiv način ponazarja vplive na gozd Smrekovškega pogorja skozi pretekli, današnji in prihodnji čas. Zloženko so prejela vsa gospodinjstva občin Šoštanj, Črna, Ljubno in del občine Mozirje.

JPG slika 2006-04-04-smrekovec.jpg

 
10 ZADNJIH IZJAV


Zgibanka NZ Smrekovec
Predstavitev akcije »Ukrepaj zdaj!«
VABILO na delovno akcijo
Prireditev ob Svetovnem dnevu okolja
VABILO na prireditev 5. rožnika/junija 2006
Naravovarstveno delo na Smrekovcu
Vabilo na OKROGLO MIZO
Izjava za javnost - nove spletne strani
Plakat ˝OHRANIMO SMREKOVEC˝
Zloženka ˝Ohranimo Smrekovec˝