Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Narava > Kraški izvir Ljubije

Glede na način iztekanja vode sodi izvir Ljubije med prelivne oz. zajezene sifonske izvire, pri katerih sili voda iz globin od spodaj navzgor. Izvir je torej nekakšna »cev«, ki črpa vodo iz ogromne posode.

Kraški izvir Ljubije

Glede na način iztekanja vode sodi izvir Ljubije med prelivne oz. zajezene sifonske izvire, pri katerih sili voda iz globin od spodaj navzgor. Izvir je torej nekakšna »cev«, ki črpa vodo iz ogromne posode. Glede na dosedanje ugotovitve, je ta posoda kraška planota Golte in širša okolica Zaloke.

Osrednji del planote Golt je zaradi svoje apnenčaste podlage podvržen močnem zakrasevanju , po podatkih Jamarskega kluba Topolšica je na planoti evidentiranih 15 jam (stanje 2002). Takšno površje seveda ne more razviti površinske vodne mreže, vsa voda se steka v podzemlje in preko zapletenih podzemnih poti izvira v dolinah. Zaloka je v tem pogledu še večja posebnost. Dolina leži namreč na stiku neprepustnih in prepustnih plasti (kontaktni kras).

Nad dolino se prične Smrekovško pogorje, ki ga gradijo vulkanske kamenine, večinoma andezitni tuf, ki vode v splošnem ne prepuščajo. Pod Zaloko se prične območje apnenca, ki sega sem iz Golt. Voda tako priteče po pobočjih ter na robu doline ponika v prepusten apnenec. Po podatkih Jamarskega kluba Topolšica je v Zaloki evidentiranih pet ponorov, skozi katere se odvaja površinska voda v kraško podzemlje. Jamarji ocenjujejo, da lahko v vseh petih požiralnikih ponikne do 300 l/s. Vode iz Zaloke in Golt se nato združujejo v podzemnih prostorih in izvirajo kot Ljubija s povprečnim pretokom 1,3 m3/s. Del izvira je od leta 1980 urejen na napajanje vodovodne mreže občin Šoštanj in Velenje.

Kraški izvir Ljubije je zavarovan kot naravna znamenitost.

 

O izviru Ljubije pa velja tudi  ljudska pripoved ...

O TELIGAH IN COKLAH

(iz knjige Znamenja v Belih Vodah)

Nekoč je neka deklica v Pleški planini na šmihelski strani pasla živino. Po ljudskem pričevanju se ji je ugreznilo z vpreženimi voli vred. Pri izviru Ljubije so čez nekaj dni prišle na plano zlomljene telige (jarem) in dekletove cokle (po drugih različicah lasje, ruta oz. kapa)...

 


 
Zoom
Kraški izvir Ljubije

Zoom
Telige