Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 18.05.2014 Delovanje Naravovarstvene zveze Smrekovec v letu 2013

Naravovarstveno zvezo Smrekovec so v letu 2013 sestavljala Planinska društva Šoštanj, Črna na Koroškem, Ljubno ob Savinji in Velenje, Savinjsko gozdarsko društvo in Gobarsko društvo Marauh Velenje. Pod geslom »Ohranimo Smrekovec« skupaj prizadevamo za ohranitev pogorja, ki je zavarovano kot »Naravni rezervat« in je hkrati uvrščeno v območje »Natura 2000«.


 
Zoom