Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 18.05.2014 Delovanje Naravovarstvene zveze Smrekovec v letu 2013

Naravovarstveno zvezo Smrekovec so v letu 2013 sestavljala Planinska društva Šoštanj, Črna na Koroškem, Ljubno ob Savinji in Velenje, Savinjsko gozdarsko društvo in Gobarsko društvo Marauh Velenje. Pod geslom »Ohranimo Smrekovec« skupaj prizadevamo za ohranitev pogorja, ki je zavarovano kot »Naravni rezervat« in je hkrati uvrščeno v območje »Natura 2000«.

DELOVANJE NARAVOVARSTVENE ZVEZE SMREKOVEC V LETU 2013

Naravovarstveno zvezo Smrekovec so v letu 2013 sestavljala Planinska društva Šoštanj, Črna na Koroškem, Ljubno ob Savinji in Velenje, Savinjsko gozdarsko društvo in Gobarsko društvo Marauh Velenje. Pod geslom »Ohranimo Smrekovec« skupaj prizadevamo za ohranitev pogorja, ki je zavarovano kot »Naravni rezervat« in je hkrati uvrščeno v območje »Natura 2000«.

Pomembnejše izvedene aktivnosti:

  • V letu 2013 v zvezi, predvsem zaradi zdravstvenih težav predsednice, nismo bili posebno aktivni in iz istega razloga tudi nismo izvedli skupščine zveze. Nekatere aktivnosti v NZ Smrekovec so kljub temu potekale.
  • V juniju 2013 smo se udeležili otvoritve info točke na Smrekovcu, kamor smo bili povabljeni zaradi sodelovanja pri vzpostavitvi Geoparka na območju Smrekovca. Sodelovali smo predvsem pri soglasju za info točko (na prošnjo PZS), določitvi njene lokacije in arhitekture ter posredovali del vsebinskih informacij in fotografij zanjo
  • Konec leta je Inštitut za ekološke raziskave ERICo izdal katalog Turizem podeželja Šaleške doline, v katerem je predstavljeno tudi delovanje NZ Smrekovec. Pred izidom kataloga so potekale še zadnje aktivnosti in usklajevanje prispevka pred objavo.
  • Računi članskim društvom za članarino v tem letu niso bili izstavljeni.
Janja Kotnik,
    v. d. sekretarke NZ Smrekovec


 
Zoom