Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 27.04.2015 Čistilna akcija na Smrekovcu (9.5.)

Čistilna akcija bo opravljena po planinskih poteh, ki vodijo k Domu na Smrekovcu iz Črne na Koroškem, Ljubnega ob Savinji in Šoštanja.(opravijo: člani mladinskega odseka, vodniki, markacisti, VGN). Vsako društvo poskrbi za svoje udeležence: vrečke, zaščitne rokavice ter prevoz udeležencev, oz. vodje skupin sami.

                                                                                                                 
ČISTILNA AKCIJA NZ SMREKOVEC v soboto, 9. maja 2015


VSEM ČLANOM NZ SMREKOVEC - predsednikom in NOSILCEM IZVEDBE!

Na 3. razširjeni seji UO NZ Smrekovec, dne 4. marca 2015, ste bili obveščeni o izvedbi ČISTILNE AKCIJE, dne 9. maja 2015, ki bo v večini potekala po že dogovorjenih trasah za jesen 2014.
Predsedstvo NZ Smrekovec je na svoji seji, dne 24. aprila 2015 dokončno določilo:

Aktivnosti za 9. maj 2015 - pohod in čiščenje poti - napotek za delo!

Nosilci so člani - društva vključena v NZ Smrekovec (obvestite se med seboj) !

4 PD, Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje in Gobarsko društvo Maruh Velenje, ki zagotovijo:
- odgovorne vodje skupin – za čiščenje posamezne trase,
- prevoz udeležencev in vrečke organizirajo posamezna društva.
- Zaščitne rokavice si preskrbi vsak udeleženec sam!
- Stroške malice in eno pijačo krije za vse udeležence NZ Smrekovec, iz prispevka Krajevne skupnosti Šoštanj.

Izvedba čistilne akcije:   
Čistilna akcija bo opravljena po planinskih poteh, ki vodijo k Domu na Smrekovcu iz Črne na Koroškem, Ljubnega ob Savinji in Šoštanja.(opravijo: člani mladinskega odseka, vodniki, markacisti, VGN).
Vsako društvo poskrbi za svoje udeležence: vrečke, zaščitne rokavice ter prevoz udeležencev,
oz. vodje skupin sami. Za odvoz odpadkov v Dolino poskrbi vsako društvo samo!
 
ČIŠČENJE BO POTEKALO V DVEH DELIH PO NASLEDNJEM: (planinske poti na območju KS Bele vode očistijo do Sp. Brložnika člani Kulkturno-športnega in turističnega društva »VULKAN« Bele vode).

1) TRASE ČIŠČENJA
PD Črna na Koroškem: Silvester – Kramarica - Dom na Smrekovcu – Odg. Pavel LESJAK
PD Šoštanj: Sp. Brložnik -  Dom na Smrekovcu – Odg. Klavdija POTOČNIK in
                   Sleme - STAVŠE –  Kramarica in na Smrekovec – koord. Klavdija POTOČNIK, Vlado Stropnik
PD Velenje in Gobarsko društvo Marauh Velenje:
Atelsko sedlo - Dom na Smrekovcu – odg. Franc MARŠNJAK in Franc AVBERŠEK
Šilijeva pot – Enci – Dom na Smrekovcu – odg. Marjan KARLOVČEC
PD Ljubno ob Savinji: Rastke – Dom na Smrekovcu – Odg. Ana ŽEHELJ in Franc ATELŠEK in Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje – odg. Lojze GLUK,
NZ Smrekovec - koordinacija dela – Jože MELANŠEK in Klavdija POTOČNIK
OPOZORILO: OD 1.3. – 30.6. BODITE POZORNI PO SLEMENSKIH POTEH, ZARADI MOTENJA ŽIVALI! Ni dovoljeno vpitje in vodenje psov!

Po opravljeni, delni čistilni akciji je zbor vseh udeležencev med 10,00 – 10,30 pri Domu na Smrekovcu, ob prihodu prejmejo vsi udeleženci čaj, vodje skupin pa nadaljnja navodila!

2) 
NATO SKUPNA ČISTILNA AKCIJA V ŠIRŠEM RAJONU DOMA NA SMREKOVCU, predvidoma do 12.30 ure, nato sledi MALICA > po izbiri: smrekovški pisker, ali golaž!

Po malici bo sporočena kratka informacija o delovanju NZ Smrekovec in zaključek čistilne akcije!
VARIANTE IZVEDBE, glede na vremenske razmere:

A) LEPO VREME vodje skupin določijo odhod od izhodiščnega mesta in upoštevajo prihod do Doma na Smrekovcu med 10,00 in 10,30 uro;

B) SREMENLJIVO VREME: ZBOR ob 10,00 uri in čiščenje širšega rajona Doma na Smrekovcu.

C) TRAJNO SLABO VREME – ČIŠČENJE ODPADE. Dokončna odločitev bo sporočena po E-pošti v ČETRTEK, 7. maja zvečer, ali najkasneje v petek, 8. maja 2015 zjutraj – oskrbniku Doma na Smrekovcu in odgovornim vodjem skupin, ki nato obvestijo svoje udeležence, o spremembi!

Odgovorni nosilci akcije so predsedniki društev in zadolženi iz posameznih društev:

PD ŠOŠTANJ - Klavdija POTOČNIK in Matej KORTNIK,
PD VELENJE - Marjan KARLOVČEC, Darka ZUPANC, Franc MARŠNJAK, Toni ŽIŽMOND, Andrej KUZMAN,
GD Marauh VELENJE se vključi v traso PD Velenje – Franc AVBERŠEK, Matej JENKO, Jože LEKŠE,
PD ČRNA n/Kor. – Pavle LESJAK in Marijan LAČEN
PD LJUBNO ob Savinji – Ana ŽEHELJ, Franc ATELŠEK in
Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje – Lojze GLUK.
NZ Smrekovec – Jože MELANŠEK GSM 041-558-557,  Klavdija POTOČNIK gsm 031-324-616

Lep pozdrav in nasvidenje!                                                                             Predsednik NZ Smrekovec
                                                                                                                                     Jože MELANŠEK, l.r.


 
Zoom