Naravni rezervat

Območje grebena je zavarovano kot geološki in botanični naravni rezervat od leta 1987 z odlokom Občine Mozirje (Ur.l. SRS 27/10. 07. 1987). Zavarovano območje poteka po ozemlju današnje Občine Ljubno ob Savinji.

NARAVNI REZERVAT SMREKOVEC – KOMEN

Območje grebena je zavarovano kot geološki in botanični naravni rezervat od leta 1987 z odlokom Občine Mozirje (Ur.l. SRS 27/10. 07. 1987). Zavarovano območje poteka po ozemlju današnje Občine Ljubno ob Savinji.

Izsek iz strokovnih podlag, ki so bile osnova za razglasitev naravnega rezervata (Zavod za spomeniško varstvo Celje, 1985):

Na severovzhodnem koncu se na Raduho naslanja andezitni greben, ki sega vse od Travnika do Smrekovca. Andezitno pogorje se vleče v smeri vzhod – zahod in je enomernih višin (okoli 1500 m). S širokimi, zaobljenimi in stožčastimi kopami nas spominja na Pohorje. Tla so povsod prekrita z debelo preperelino, le na vrhu Komna se pokaže gola andezitna skala. Pogorje je rezultat vulkanizma iz oligocena. Tu so andezitni grohi, pomešani z metamorfnimi kameninami.

Razvita je specifična flora, ki je vezana na andezitno podlago in je zato v Sloveniji zelo redka. Takšne vrste so Kochov svišč (Gentiana acaulis), beli kosmatinec (Pulsatilla alba), kuštravi jeglič (Primula villosa), zvončnica (Campanula residifalia), zvezdasti kamnokreč (Saxifraga setllaris subsp. Prolifera), alpska azaleja (Loiseleuria procumbens). Na vsem grebenu najdemo značilno vegetacijo silikatnih tal (Nardetum, Genisto – Calunetum, Lusulo – Piceetum).

Greben velja za edini večji predel na andezitni kamninski podlagi in edinstven gorski vrh iz andezita (Komen) v Sloveniji. Razen tega velja za edino rastišče nekaterih vrst v Sloveniji. Zaradi vseh zgoraj omenjenih kvalitet velja za objekt republiškega pomena. Objekt je ogrožen zaradi možnih gradenj počitniških hišic, cest, poti, razen tega pa tudi zaradi prekomernega nabiranja arnike (Arnica montana).

Velja varstveni režim za geološko-paleontološke in mineraloško-petrografske spomenike ter botanične naravne spomenike.

Avtor: Tomo Jeseničnik

 

Tabla stoji pred kočo na Smrekovcu in opozarja obiskovalce na upoštevanje življenjskih potreb gozdnih prebivalcev. Tablo je postavil Damjan Jevšnik, Zavod za gozdove, OE Nazarje. Avtor: Matej Novak

 

Avtor: Milan Cerar

 

Avtor: Milan Cerar

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register